SOLUCIONS
INFORMÀTIQUES
A LA TEVA MIDA

INSTAL·LACIONS
D'AULES
DIGITALS

REPARACIÓ
D'ORDINADORS

• Especialistes en:

Partners i col·laboradors
Display interactiu SMART
Display interactiu SMART